+
آموزش فتوشاپ و عکاسی-تراز سفیدی در دوربین
آموزش / فتوشاپ

آموزش فتوشاپ و عکاسی-تراز سفیدی در دوربین

ابتدا از سوالات عمومی مردم درباره چگونگی کنترل تراز سفیدی در دوربین شروع کرده و سپس به توضیح تنظیم دقیق تراز سفیدی در دوربین و تغییرات قابل اعمال در فتوشاپ خواهیم پرداخت. در انتها شرح خواهید داد که چرا گاهی ایرادی ندارد اگر تنظیمات را اشتباه انجام دهیم.
بالا