+
دانلود اکشن سرد ریکال برای فتوشاپ به همراه آموزش
اکشن (Action) / افکت تصویر

دانلود اکشن سرد ریکال برای فتوشاپ به همراه آموزش

کسب و کار تبلیغات به سمتی می رود که شما هر لحظه ممکن است در مکان و زمنی قرار بگیرید که هر نوع سبکی را طراحی کنید، استفاده از اکشن ها نیز بخش مهمی می باشند، برای دانلود این افکت زیبا و حرفه ای که به تصاویر شما حالت سرد ریکال یا مشابه تصاویر طراحی شده یا خطاطی
+
دانلود اکشن افکت درهم شکستگی و مه Vanquish
ابزار فتوشاپ / اکشن (Action)

دانلود اکشن افکت درهم شکستگی و مه Vanquish

کسب و کار تبلیغات به سمتی می رود که شما هر لحظه ممکن است در مکان و زمنی قرار بگیرید که هر نوع سبکی را طراحی کنید، استفاده از اکشن ها نیز بخش مهمی می باشندف برای دانلود این افکت زیبا و حرفه ای که به تصاویر شما حالت درهم شکستگی می دهد به ادامه مطلب رجوع فرمایید.
+
دانلود اکشن افکت هوای بارانی و رگبار RainStrom
ابزار فتوشاپ / اکشن (Action)

دانلود اکشن افکت هوای بارانی و رگبار RainStrom

کسب و کار تبلیغات به سمتی می رود که شما هر لحظه ممکن است در مکان و زمنی قرار بگیرید که هر نوع سبکی را طراحی کنید، استفاده از اکشن ها نیز بخش مهمی می باشند، برای دانلود این افکت زیبا و حرفه ای که حال و هوای بارانی به تصویر شما اضافه می کند را آماده کردیم که
+
دانلود اکشن افکت های انفجاری با عنوان Boombastic
ابزار فتوشاپ / اکشن (Action)

دانلود اکشن افکت های انفجاری با عنوان Boombastic

کسب و کار تبلیغات به سمتی می رود که شما هر لحظه ممکن است در مکان و زمنی قرار بگیرید که هر نوع سبکی را طراحی کنید، استفاده از اکشن ها نیز بخش مهمی می باشندف برای دانلود این افکت زیبا و حرفه ای به ادامه مطلب رجوع فرمایید.
بالا